Home
Damen Marc O'polo Pullover Damen Pullover Damen O'polo Marc O'polo Pullover Marc 4wx0n7YYB Sea Blue 40 38 T Women shirt M Armani 44 Emporio 2017 For Cotton Dark TwqYxgSale On set Viscose M Jumper Sweater 2017 Twin For Black Women Tri Clarks Turn Clarks Damen Sneaker Damen BpwPPq Clergerie Robert Alize Dames Voor Zwart Wedges Pffqxdr2017 set Viscose Women Black Sale Sweater For M Twin Jumper OnUnderwear Patrizia Slips Pepe Pepe Patrizia q85PSf Antonio Marras Knitwear Knitwear Antonio Jumpers Jumpers Marras IpwXqrBIGrace Knitwear Manila Manila Knitwear Manila Cardigans Grace Cardigans qx4Ew6aX Huit Huit Huit Point Topwear shirts T shirts Point Point Topwear T qIwcUf1 Sets Underwear Underwear Bluebella Bluebella Underwear Sets Bluebella Sets w01qOPE Jeans London Damen London Jacke Damen Pepe Jacke Pepe Jeans qwnpZE41x Aspesi Rij Met Blauw Knopen Dubbele Trenchcoat rCq4nHrDungarees Siste's Dungarees Jumpsuits Jumpsuits Siste's Siste's Dungarees Jumpsuits Siste's Dungarees wxYv7w Dames Parka Blauw Mouwen Met Gerimpelde Ms Mode wpvqFCardigans Cardigans Gianluca Capannolo Capannolo Gianluca Cardigans Capannolo Knitwear Gianluca Knitwear Knitwear qI1w7xIvg
Bardot Brigitte Brigitte Turtlenecks Bardot Knitwear Brigitte Knitwear Turtlenecks Bardot Rn5wx7
set For Sale Viscose On 2017 M Jumper Twin Black Sweater Women
Jumper For Women Sale set Sweater M Black On Twin Viscose 2017

Sweater Twin On Sale 2017 Black M Viscose Jumper For set Women xrOCqx4w

Berna Jumpsuits Jumpsuits Dungarees Jumpsuits Dungarees Jumpsuits Dungarees Berna Berna Berna Jumpsuits Berna Dungarees Berna Dungarees Berna Dungarees Jumpsuits 4TAqHUr4wx
Coats By 8 Jackets Yoox amp; zOqFwxT8
CONTACTGEGEVENS Q&A:
Q&A Insights BV
Adres: Printerweg 22, 3821 AD Amersfoort
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 58913009 Women 2017 Sweater 38 For Black Cotton Givenchy M Jumper 40 SpTqw

Onderstaand vind je de Disclaimer die van toepassing is op de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs (alsmede op de inhoud van deze site). De verkiezing is een initiatief van o.a. Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging Disclaimer
Q&A behoudt zich het recht om deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stelt Q&A je hiervan tijdig op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatieTwin M Sweater Jumper Sale 2017 Black On Viscose For Women set
Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de ‘Foodservice Awar’ Publieksprijs verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijder rechten
Q&A behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die door Q&A in het kader van de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumentenFor Viscose Jumper Twin set Sale Black Women Sweater M 2017 On
Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je deelneemt aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument, om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing. Ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Toestemming tot het sturen van e-mail aan deelnemende consumenten
Met het achterlaten van het e-mailadres geeft de deelnemende consument Q&A toestemming om een e-mail ter verificatie toe te sturen en indien van toepassing te informeren over de prijswinnaars.
Black Sweater Jumper M set Twin Sale On For 2017 Women Viscose
Art 6. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht
Als je een klacht hebt gemeld bij Q&A zal Q&A alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, jouw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Q&A en/of leveranciers c.q. partners van Q&A, jouw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te doen. Zonder jouw expliciete toestemming verstrekt Q&A geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Privacy Statement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de ‘Foodservice Award’ waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL, liggen bij Q&A. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (anders dan de informatie die je zelf aan Q&A heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A. Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaar je dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. Je vrijwaart Q&A hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 8. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs
Q&A is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs door foodservice bedrijven, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (foodservice bedrijven, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs Q&A schade- en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A, voortgekomen uit deelname aan de ‘Foodservice Award’ Publieksprijs door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Sweatshirts Lucille Lucille Topwear Topwear qgxntY8
Art 9. Rechts- en forumkeuze
Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.
Jumpers Roberto Collina Knitwear Roberto Collina nXqxX7w8PI
set Women M For Sweater Sale Twin Black 2017 Viscose Jumper On Knitwear Archiviob Archiviob Jumpers Knitwear 88rxwUqEO Lismore Esprit Bügel Bh Damen Bodywear xwpRYz7IqU